Yleistä tietoa vuokraamisesta

Tamperelaiset yhdistykset ja muut yhteisöt voivat käyttää koulutiloja iltaisin harrastustoimintansa kokoontumispaikkoina. Koulujen tiloissa voidaan järjestää myös merkkipäiviä ja muita juhlatilaisuuksia. 

Perusopetus, lukiot ja Tredu vuokraavat itse omia tilojaan. Sampolan tilavuokrausta hoitaa Tampereen seudun työväenopisto. Tilojen varustetasoissa on eroavaisuuksia, mistä syystä perusopetuksen kouluille, lukioille sekä Sampolan ja Tredun tiloille on erilliset hinnastot ja hakulomakkeet.

Peruskoulujen koulutilojen (muut kuin liikuntatilat) käytöstä yksittäisiin tilaisuuksiin päättää pääsääntöisesti ko. koulun rehtori. Vuoroja haetaan suoraan koulun rehtorilta. Pidempiaikaisesta käyttövuorosta päätös tehdään peruskoulujen osalta perusopetuksen hallinnossa, kun on saatu rehtorin lausunto. Muutaman peruskoulun luokkatiloja vuokrataan liikuntapalvelujen kautta (ks. lisätietoa alempaa).

Koulujen liikuntatilojen (peruskoulut ja Tredun Hepolamminkadun toimipiste) jatkuvia käyttövuoroja sekä arki-iltojen (17 - 21.30) yksittäisiä käyttövuoroja haetaan liikuntapalvelujen kautta.

Lukioiden tilojen käytöstä, myös pidempiaikaisesta käyttövuorosta, tekee päätöksen koulun rehtori. Vuoroja haetaan suoraan rehtorilta.

Tredun tiloja vuokratessa otetaan yhteys vuokrattavan toimipisteen yhteyshenkilöön. Pidempiaikaisista tilojen vuokrauksista päättää palvelupäällikkö.

Tarkempaa tilakohtaista tietoa ja käyttövuoron hakemiseen tarvittavat lomakkeet tai lisätietolinkit löydät tältä sivulta.

Varauksia tekemään pääset täältä.

Luokkatilojan vuokraamiseen pääset täältä.