Liikkuva Tampere -projekti on liikkumisen edistämisen hanke, joka käynnistyi Tampereen kaupungilla 1.6.2015.

Projektin tavoitteena on 

  • lisätä erityisesti terveytensä tai hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvien liikuntaa
  • kaventaa väestöryhmien välisiä sosioekonomisia terveys- ja hyvinvointieroja liikunnan avulla
  • edistää omatoimista- ja arkiliikuntaa matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia lisäämällä
  • vahvistaa eri toimijoiden (kaupunki, järjestöt, seurat, oppilaitokset, yksityiset toimijat, seurakunnat) välistä kumppanuutta.

Tavoitteisiin pääsemiseksi projektissa kehitetään poikkihallinnollista toimintatapaa.

Liikkuva Tampere-nettisivut tukevat yhdistyksiä, seuroja, vapaaehtoisia, ammattilaisia ja ennen kaikkea tamperelaisia löytämään kiinnostavat mahdollisuudet liikkua yksin tai yhdessä.

Tervetuloa mukaan!