Tampere on vihreä järvien ja harjujen kaupunki. Viidesosa kaupungin pinta-alasta on viheralueita, joihin sisältyvät rakennettujen puistojen lisäksi metsät ja avoimet alueet. Hyvin hoidetut viheralueet ovat olennainen osa kaupunkikuvaa ja parantavat tamperelaisten elämänlaatua.

Kaupungin viheralueista vastaa kaupunkiympäristön kehittäminen -tilaajayksikkö, joka tilaa viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon kaupungin omilta tuotantoyksiköiltä tai alan yrityksiltä.

Lisätietoa täältä.